Algemene Voorwaarden Flow your balance

Wat fijn dat ik jou mag ondersteunen op jouw pad in dit leven. In dit document zijn de algemene voorwaarden vastgesteld zoals deze gehanteerd worden vanuit Flow your balance. Door het afnemen van een product of dienst van Flow your balance betekent dit automatisch dat je akkoord bent met de algemene voorwaarden. Ik doe alles wat in mijn macht ligt om jou te ondersteunen op jouw pad. De uitwisseling van energie tussen jou en mij maakt dit mogelijk. Ik ga uit van een prettige samenwerking!

Flow your balance: opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 83950338, mede handelend onder naam Tess Bakker

Email: tess@flowyourbalance.nl
Adresgegevens: Zwaluwstraat 30 8094 AE, Hattemerbroek

1. Algemeen

a. Tess Bakker van Flow your balance is een (transformatie) coach en is op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Tess is géén arts, stelt geen diagnose en aanvaardt hieromtrent dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
b. Een coach neemt nooit de plaats in van een arts en is ook geen vervanging voor de (geestelijke) gezondheidszorg. Een sessie garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid.
c. Ieder persoon (hierna te noemen klant) blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij met de informatie doet die zij ontvangt van Tess Bakker / Flow your balance. De klant is zelf verantwoordelijk welke (medische) informatie hij of zij deelt met Tess Bakker.
d. Noch Flow your balance noch Tess Bakker is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de klant na een sessie met de opgedane informatie en kennis doet.
e. Onder een sessie wordt verstaan alle 1 op 1 afspraken, online trainingen, groepssessies. Dit kan zijn in real life, via e-mail, telefoon, via Zoom of live. Onder een training wordt verstaan alle (online) trainingen. Ook worden bijeenkomsten met minimaal twee klanten hieronder verstaan.
f. Tess Bakker noch Flow your balance is niet verantwoordelijk voor eventuele verbetering of genezing. Iedere klant die aan een sessie of een training deelneemt is zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen en de gevolgen die kunnen optreden.
g. Flow your balance noch Tess Bakker garandeert niet dat met het volgen van een training of sessie het beoogde resultaat zal worden bereikt.
h. De overeenkomst tot het volgen van een sessie en/of training wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, afhankelijk van wat er is afgesproken in het contract.
i. De overeenkomst tot het volgen van een training kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien de klant de training niet (meer) volgt, dient de klant wel alle (resterende) termijnen te voldoen, tenzij de klant de training niet meer volgt door toedoen van Flow your balance.
j. Flow your balance verricht geen erotische en/of sensuele handelingen.

2. Aanmeldingen (online) trainingen en/of sessies

a. Aanmelden voor sessie of training kan via www.flowyourbalance.nl, via e-mail tess@flowyourbalance.nl of telefonisch.
b. Een overeenkomst komt tot stand door de aanmelding per mail of telefonisch. Wanneer het telefonisch wordt besproken, wordt het ten alle tijden per mail bevestigd.

3. Betaling en voorwaarden producten en diensten

a. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
b. Alle betalingen voor producten en diensten (sessies en/of (online) trainingen) dienen via Ideal, Paypal of overboeking te geschieden.
c. Indien een sessie of training wegens onvoorziene omstandigheden vanuit Flow your balance geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe afspraak gemaakt of anders de reeds verrichte betaling gerestitueerd.
d. Vooralsnog is het alleen bij de langdurige trainingen mogelijk om in termijnen te betalen.

4. Annuleringsvoorwaarden trainingen / coaching

a. Annuleert u binnen 24 uur voor een sessie en/of training, dan betaalt u het volledige bedrag.
b. Annuleert u binnen 24-48 uur voor een sessie en/of training dan betaald u 50% van het volledige bedrag.
c. Indien Tess Bakker door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is de afgesproken sessie / behandeling uit te voeren, dan zal zij dit met de klant zo snel mogelijk communiceren. Er zal voor desbetreffende sessie een nieuwe afspraak worden gemaakt of restitutie worden gedaan.

5. Auteursrecht

a. Zonder schriftelijke toestemming van Tess Bakker is het niet toegestaan eventueel verstrekte documentatie en ingesproken berichten / meditaties te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de klant zelf gebruikt worden. Wordt dit wel gedaan, dan staat hier een boete van €5000 op.
b. Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens een sessie of (online) training door klant en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Tess Bakker. Worden er zonder toestemming foto’s, video’s of andere beelden gedeeld, dan staat hier ook een boete van €5000 op.

6. Bijzondere bepalingen

a. Flow your balance behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een sessie of (online) training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van eventuele overige klanten van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelname kosten onverlet.
b. Wanneer een klant besluit om tijdens een sessie of (online) training op eigen initiatief te vertrekken is hij/zij dit verplicht te melden aan Tess Bakker en is restitutie van de betaling uitgesloten.
c. Een klant is zelf verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van eventuele andere klanten of de gebouwen en/of faciliteiten waar de sessie/training gehouden wordt.